julian. torp: 2013年6月アーカイブ

 

日本語を勉強する為に、一番必要なのは毎日勉強することだ。一日でも、勉強しなかったら、習い立ての文法や語彙を忘れてしまう恐れがある。それに、日本語を分かるようになるために、日本文化の知識もとても大事だ。そのため、日本語を学ぶのに時間が必要だと分かるだろう。しかも、授業時間が一日に4時間だとしても、やはり授業だけで日本語をマスターすることができないと思う。だから、私は毎日授業後、家に帰るや否や、実際の一日の勉強が始まると思って、自習したり、新聞を読んだり、N1の為の教科書を勉強したりする。つまり、日本語を学ぶ方法と言うと、時間を使って、精一杯勉強することだ。それに加えて、日本人と話すことだろう。

 

20130430_133955_1.jpg

Det viktigste når man studerer Japansk er nok å gjøre det hver dag. Selv om man bare lar det være i en dag, så er det stor sannsynlighet for at gramatikken eller ordene man nettopp har lært blir glemt. Det er også viktig å nevne at for å kunne forstå japansk er det også nødvendig med nok kunnskap om kulturen. Av den grunn kan man tenke seg at det er nødvendig å bruke nok med tid for å lære japansk, eller? Selv om man har fire timer med japansk om dagen, så er det man lærer på skolen ikke nok for å mestre språket. Derfor pleier jeg å studere etter timen og rett etter å ha kommet hjem fra skolen. Det er faktisk der at jeg mener japansk studiene mine begynner hver dag. Det er nemlig på det tidspunktet at jeg går gjennom det som jeg ble lært i timen, leser dagens avis eller studerer i N1 (JLPT) boka mi. Med andre ord, formelen for suksess er som følger: bruk godt med tid og studer hardt! Så er det vel også nødvendig å snakke med japanere på toppen av det. 

 

このアーカイブについて

このページには、julian. torp2013年6月に書いたブログ記事が含まれています。

前のアーカイブはjulian. torp: 2013年5月です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。