หน้าหลัก :  หน้าหลัก

What's New

หลักสูตรปัจจุบันได้มีการปรับปรุงแล้ว

อัพเดทวีดิโอ

ประเพณี・ความสาเร็จ

「ความฝันของคุณ เริ่มต้นได้ที่ซัปโปโร」 ก่อตั้งขึ้นในปี 1986 ประวัติและความสาเร็จเป็นเครื่องหมายของความไว้วางใจ โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นนานาชาติซัปโปโร เป็นโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นที่มีนักเรียนที่กาลังเรียนอยู่มากเป็นอันดับหนึ่งของเกาะฮอกไกโด จากนี้ไป เราจะยังคงพัฒนาต่อไปโดยให้ความสาคัญกับนักเรียนเป็นอันดับหนึ่ง

ห้องเรียนประกอบด้วยนักเรียนหลากหลายสัญชาติ

มีเพื่อนร่วมชั้นเป็นชาวต่างชาติ นักเรียนต่างชาติ 25 ประเทศจากทั่วโลกมารวมกันและภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษากลางที่ใช้ในการสื่อสาร มาหาเพื่อนชาวต่างชาติจากทั่วโลกด้วยภาษาญี่ปุ่นกันไหม

ซัปโปโร・เมืองที่เหมาะสมที่สุดสาหรับการศึกษาต่อ

ถ้าอยากสนุกไปกับธรรมชาติสี่ฤดูที่ผันเปลี่ยน ! อยากมีสมาธิกับการเรียนรู้ ! อยากอยู่อย่างสะดวกสบาย ! ทุกสิ่งที่ต้องการเป็นจริงได้ที่ซัปโปโร ท่านที่รักธรรมชาติที่สวยงาม! ท่านที่อยากมีสมาธิกับการศึกษาเรียนรู้ ! ท่านที่อยากอยู่อย่างสะดวกสบาย ! เมืองซัปโปโรรอทุกท่านอยู่

โรงเรียนมีการฝึกอบรมเพื่อเป็นอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น

เพื่อฝันที่เป็นจริงของนักเรียนต่างชาติจากทั่วโลกและผู้ที่ฝันจะโบยบินไปในโลกกว้างเพื่อเป็นอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น นักเรียนภาษาญี่ปุ่นและนักเรียนที่เรียนเพื่อเป็นอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นต่างช่วยเหลือและให้กาลังใจซึ่งกันและกัน และมุ่งมั่นที่จะทาความฝันของตนให้เป็นจริง

แผนภูมิวงกลมแสดงจำนวนนักเรียนแบ่งตามภูมิภาค ประเทศ (ฉบับปี 2017)

สามารถเลือกหลักสูตรที่เหมาะสมที่สุดตามเป้าหมายการทางานหรือระยะเวลาการเรียนรู้ จากหลักสูตรที่หลากหลายของเรา

【หลักสูตรระยะยาว】

ระยะเวลา :~2 ปี
วีซ่าที่สำคัญ :วีซ่านักเรียน
ตัวอย่างค่าเล่าเรียน :ประมาณ 750,000 เยนต่อปี

【หลักสูตรภาคเรียนฤดูร้อน】

ระยะเวลา :กลางเดือนกรกฎาคม~กลางเดือนสิงหาคม ประมาณ 3 สัปดาห์
ค่าเล่าเรียน 174,000เยน
※สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมดั้งเดิมของญี่ปุ่นได้มากมายหลากหลาย

【หลักสูตรระยะสั้น】

ระยะเวลา :1 สัปดาห์ ~12 สัปดาห์
วีซ่าที่สำคัญ :วีซ่าระยะสั้น
ตัวอย่างค่าเล่าเรียน :ประมาณ 75,000 เยนต่อเดือน

【หลักสูตรสาหรับผู้ที่มีวีซ่าแล้ว】

ระยะเวลา :4 สัปดาห์~15 สัปดาห์
วีซ่าที่สำคัญ :วีซ่าครอบครัว・วีซ่าคู่สมรส・Working holiday visa ฯลฯ
ค่าเล่าเรียน :ประมาณ 75,000 เยนต่อเดือน

สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยไว้วางใจได้ ปลอดภัย สะดวกสบาย และราคาไม่แพง เราจัดหาให้ได้ทั้งแบบหอพัก อพาร์ทเม้นต์ และ โฮมสเตย์

【หอพัก】

ค่าเช่าประมาณ :30,000~70,000 เยนต่อเดือน
※ ห้องส่วนตัวพร้อมสิ่งอานวยความสะดวก สาหรับอาหาร ขึ้นอยู่กับแต่ละหอพักว่าจะมีจัดให้หรือไม่

【อพาร์ตเมนท์】

ค่าเช่า :ค่าเช่า ประมาณ 25,000~35,000 เยนต่อเดือน

ค่าเช่าห้องที่ซ ปโปโรราคาถูก ทาให้ลดค่าใช้จ่ายในการครองชีพได้ ท่านจึงมีสมาธิกับการเรียนได้อย่างเต็มที่

【ตัวอย่างเช่น】

ค่าเช่าห้อง :30,000 เยน
ค่าไฟ :8,100 เยน
ค่าอาหาร :23,000 เยน
ค่าอินเตอร์เน็ต :3,500 เยน
ค่าโทรศัพท์มือถือ :5,600 เยน
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด :10,000 เยน

รวม 80,200 เยน

พวกเราจะช่วยให้ความฝันของทุกคนเป็นจริง

【ผู้ก่อตั้ง】

ผู้ที่มองไปข้างหน้าอยู่เสมอ และใฝ่ฝันที่จะสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีที่สุดให้กับนักเรียน

โมโตอิ คาซุโอะ

ในปี1996 、คุณโมโตอิ คาซุโอะได้ก่อตั้งสถาบันภาษาญี่ปุ่นนานาชาติซัปโปโรขึ้น จากประสบการณ์ที่ได้ไปศึกษาในต่างประเทศที่ออสเตรเลีย ได้มองเห็นวัฒนธรรมที่แตกต่าง ทาให้มีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้นและมองสิ่งต่างๆ ด้วยมุมมองที่กว้างขึ้น ทาให้ตัดสินใจตั้งโรงเรียนภาษาญี่ปุ่นแห่งนี้ขึ้น
ตั้งแต่ปี 1990 เป็นต้นมา เราได้รับการยอมรับให้เป็น 「องค์กรการศึกษาภาษาญี่ปุ่นที่เหมาะสม」จากสานักงานตรวจคนเข้าเมืองซัปโปโร และได้รับการรับรองจากสมาคมส่งเสริมการศึกษาภาษาญี่ปุ่น
จนกระทั่งในปัจจุบัน ภายนอกประเทศมีผู้ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นมากขึ้น ช่วงอายุขยายไปสู่กลุ่มวัยรุ่น ตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัยไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนต้น และยังขยายไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้ใหญ่วัยกลางคนและผู้สูงอายุด้วย
ในภาควิชาภาษาญี่ปุ่น มีนักเรียนจากประมาณ 25 ประเทศและดินแดนทั่วโลกมารวมกัน และในภาควิชาการอบรมเพื่อเป็นอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นก็มีคนจากหลากหลายที่มา มีทั้งนักเรียน แม่บ้าน คนทางาน คนเกษียณ ฯลฯ บุคคลเหล่านี้ต่างกาลังพยายามมุ่งมั่นเพื่อทาฝันของตนเองให้เป็นจริง จิตวิญญาณที่จะสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ดีที่สุดสาหรับนักเรียนทั้งสองภาควิชานี้ได้ฝังรากลึกอยู่ในจิตใจของบุคลากรในสถาบันของเรา

【อาจารย์ผู้อานวยการโรงเรียน】

เราจะช่วยทาให้ความฝันของคุณเป็นจริง

มิยาโมโตะ มิตสึโกะ

ซัปโปโรเป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรราว 1.9 ล้านคน เป็นเมืองที่งดงาม และอุดมสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติ ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับความแตกต่างของ 4 ฤดูกาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเขตพื้นที่ 「มารุยามะ」ที่โรงเรียนของเราตั้งอยู่ เป็นเขตชุมชนการศึกษาที่เงียบสงบของเขตชูโอคุในเมืองซัปโปโร ฤดูใบไม้ผลิจะเต็มไปด้วยดอกซากุระปลิวไปตามสายลม ฤดูหนาวจะขาวโพลนไปด้วยหิมะสะท้อนแสงเปล่งประกาย เหล่านักเรียนทั้งหลายจะเดินไปตามทางหิมะอย่างมีความสุขเพื่อไปเรียน เป็นสภาพแวดล้อมที่สงบสวยงาม ที่ทาให้ทุกคนมีสมาธิกับการเรียนได้เป็นอย่างดี
สถาบันของเราประกอบด้วยภาควิชาภาษาญี่ปุ่นและภาควิชาการอบรมเพื่อเป็นอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาญี่ปุ่นเป็นแหล่งรวมของนักเรียนต่างชาติที่เข้ามาในญี่ปุ่นด้วยฝันอันยิ่งใหญ่ที่จะใช้ภาษาญี่ปุ่นสร้างความเป็นไปได้ในอนาคตของตน ส่วนในภาควิชาวิชาการอบรมเพื่อเป็นอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นจะมีนักเรียนญี่ปุ่นที่ใฝ่ฝันจะไปสู่โลกกว้าง นักเรียนทั้งสองภาควิชาจะมีการร่วมกันสื่อสารแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เป็นแรงกระตุ้นแก่กันและกัน และพัฒนาเติบโตไปด้วยกัน
ความฝันของข้าพเจ้าก็คือ การให้นักเรียนได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่สาคัญในซัปโปโร ได้รู้จักโลกในแง่มุมต่างๆ และช่วยให้ความตั้งใจและความฝันของนักเรียนเป็นจริงได้หลังจากจบหลักสูตรไปแล้ว และการที่นักเรียนของเราจบหลักสูตรออกไปสู่โลกกว้าง เราเชื่อว่าซัปโปโรจะเป็นที่ที่สานต่อความปรารถนาอันแรงกล้าของเขาให้ขยายออกไปสู่โลกกว้างได้ เสมือนดอกไม้แห่งสันติภาพอันยิ่งใหญ่ที่เบ่งบานไปทั่วโลก
สถาบันภาษาญี่ปุ่นนานาชาติซัปโปโรของเรา เป็นหน่วยงานองค์กรแห่งมิตรภาพที่มีความสัมพันธ์อันดีกับแต่ละประเทศ เราขอสนับสนุนความท้าทายที่จะออกไปสู่โลกกว้างของทุกคนอย่างเต็มที่ นับตั้งแต่ก่อตั้งมาในปี 1986 เรามีการพัฒนามาเป็นลาดับโดยได้รับการสนับสนุนจากทุกๆ ท่าน เรารู้สึกซาบซึ้งถึงบุญคุณนี้ และจะพยายามทาให้องค์กรของเราเพียบพร้อมสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
มาทาให้ความฝันของทุกคนเป็นความจริงกันเถอะ

【อาจารย์ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น】


นักเรียนมีแรงจูงใจที่ดีเยี่ยม ! ซัปโปโรเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่าอาหารอร่อย เจงกิสข่าน ซูชิ ราเม็ง ซุปแกงกะหรี่ ขนมหวาน ...มาสนุกกับชีวิตที่ซัปโปโรไปพร้อมๆ กับตั้งใจศึกษาเล่าเรียนตามเป้าหมายกันเถอะนะ !

【อาจารย์ในภาควิชาการอบรมเพื่อเป็นอาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น】

มิยานางะ ฮิโรกิ (การออกเสียงภาษาญี่ปุ่น, หลักสูตรการเตรียมสอบวัดระดับ)

มีท่านใดที่คิดว่า 「ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่สอนง่ายทั้งการออกเสียงและไวยากรณ์」 อยู่บ้างไหม ถ้าท่านคิดอย่างนั้นอยู่ละก็ เป็นความเข้าใจผิดอันใหญ่หลวงเลยทีเดียว 「สาหรับคนทุกประเทศแล้ว ภาษาที่สอนยากที่สุดในโลกนั้นเหมือนกันหมด คือ 「ภาษาแม่」 ของตนนั่นเอง」 สาหรับคนญี่ปุ่นแล้ว ภาษาญี่ปุ่นจึงเป็นภาษาที่สอนยากที่สุด เป็นเรื่องง่ายที่จะพูด ฟัง และเข้าใจในภาษาแม่ของตนเอง แต่ว่าการสอนและการพูดเป็นคนละเรื่องกัน เพราะต้องตระหนักและใส่ใจในเรื่องปกติไม่เคยใส่ใจมาก่อน ตัวอย่างเช่น ความแตกต่างทางไวยากรณ์ของ 「は」กับ 「が」คืออะไร? ความแตกต่างของเสียง 「ひ」กับ 「し」คืออะไร ? อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่นจะต้องสามารถอธิบายสิ่งเหล่านี้เป็นคาพูดได้ มันจึงไม่ใช่เรื่องที่ง่ายเลย แต่เพราะเหตุนั้น จึงกล่าวได้ว่า เป็นงานที่มี 「ความท้าทาย」 มาเรียนด้วยกันเถอะ

PAGETOP